Przedszkola województwo kujawsko-pomorskie powiat m. Włocławek
Start->kujawsko-pomorskie->powiat m. Włocławek
11Przedszkole Publiczne nr 26
Włocławek, ul. Radosna 3
12Przedszkole Publiczne Nr 27
Włocławek, ul. Cienista 20
13Przedszkole Publiczne nr 29
Włocławek, ul. Dygasińskiego 10
14Przedszkole Publiczne Nr 30
Włocławek, ul. Kaliska 85
15Przedszkole Publiczne Nr 32
Włocławek, ul. Kaliska 108
16Przedszkole Publiczne Nr 35
Włocławek, ul. 14-ego Pułku Piechoty 5
17Przedszkole Publiczne nr 36
Włocławek, ul. Wyspaiańskiego 3
18Przedszkole Publiczne nr 8 z oddziałami integracyjnymi
Włocławek, ul. Targowa 3
19Przedszkole Publiczne Nr 9
Włocławek, ul. Łanowa 3
20Przedszkole Publiczne nr6
Włocławek, ul. Gałczyńskiego 9

[1] [2]

GMINY
(pow. m. Włocławek)
Przedszkole 38 Zielona Góra sergio leoni